PDF

Aktualizácia fotiek

Po dlhšom čase sme sa rozhodli obnoviť fotografie v sekcii Členovia. Sú obnovené fotky celkovej postavy i fotky tváre. Je to hlavne z dôvodu, že i my rokmi meníme náš výzor. Je samozrejmé, že rostmeme hlavne do krásy...